•  
  •  

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική – ORION INNOVATIONS

Στα πλαίσια της πράξης που εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης συμμετέχει και η ORION INNOVATIONS P.C.

Περισσοτερες πληροφορίες

 

Demi – Dynamic WAN interconnection for multiple NFVI-PoP locations

Demi_logo

Dynamic WAN interconnection for multiple NFVI-PoP locations — Software Defined Networks and Network Function Virtualization Testbed within FIRE+ -2nd Open Call – Industrial Innovation

Orchestration of end-to-end services needs to provide integrated control of Network Function Virtualization Infrastructure (NFVI) and Wide Area Network (WAN) services. In order to achieve integration of Virtual Network Functions (VNFs) with WAN connectivity services, DEMI proposes the development, integration, and validation of the WAN Manager to the existing federated SoftFIRE testbed, targeting on the interworking and interoperability objectives of the second open call. DEMI addresses the integration of WAN connectivity service models with Network Function Virtualization (NFV), particularly for the deployment of transit VNFs, which account for a large share of the VNFs that are candidate to be offered following the widespread “as-a-Service” model. The proposed module will manage the WAN resources in a similar way that the Virtualized Infrastructure Manager (VIM) manages resources within a NFVI Point of Presence (PoP) network.

In brief, the DEMI WAN management module will provide new mechanisms and tools in order to describe the WAN network in terms of a set of common network abstractions and for this purpose WAN Manager will provide an abstraction to the NFVO to hide the specific characteristics of the underlying infrastructure. Next, the DEMI WAN management module will locate network connectivity resources by using common federated network state. This will include all current blocked paths and failure events. Afterwards, WAN manager will propose optimal connectivity paths based on quality assurance factors. Finally, WAN Manager will orchestrate services and infrastructure to establish connectivity over the physical network.